HomeVerkiezingenSpeerpunten

Speerpunten

Speerpunten verkiezingen SGP Noord-Beveland 2018-2022

 • Behoud zelfstandige gemeente door samenwerking met andere gemeenten.
 • Behoud rust en zondagsrust op ons mooie eiland.
 • Veerse Dam laten zoals het nu is, dus geen bebouwing!
 • Onze mooie natuurparels, met name aan de noordkant van ons eiland vragen om meer waardering door ze toegankelijker te maken.
 • Bouwen in elke kern en voor elke portemonnee, huur- en koopwoningen.
 • Meer investeren in dorpsvernieuwing, door goede subsidie regeling woningen aantrekkelijker maken.
 • Geen nieuwe grootschalige recreatieontwikkeling aan Westkant eiland.
 • Snelle realisering fietspaden Kortgene-Colijnsplaat en Schotsmanweg.
 • Afronden winkelverbeterplan door realisering nieuwe Spar Colijnsplaat en toevoeging van Aldi Kamperland om te stimuleren dat onze inwoners op ons eiland hun boodschappen kunnen blijven halen. En geen miljoenen afvloeiing naar Goes!
 • Vrijwilligers en mantelzorgers helpen ontzorgen en nog meer faciliteren.
 • We gaan voor een duurzaam Noord-Beveland, dus investeren waar kan in wind- en zon energie! En meer subsidie voor duurzame maatregelen/investering woningbouw. Zodat gas vanzelf onnodig wordt.
 • Ruimhartig minimabeleid en mensen die financieel afhankelijk zijn en niet kunnen werken, waar het kan ondersteunen.
 • De visserij en aanverwante bedrijven op en om de haven in Colijnsplaat, plek blijven bieden en zoeken naar mogelijkheden van bijv. bezoekerscentrum voor  de Visserij en aquacultuur.
 • Snelle aanpak Haven Kats samen met betrokken partijen, ligt nu te verpauperen! Moet weer parel aan de Oosterschelde worden.
 • Structurele steun voedselbank en onderzoek naar “ het dichterbij” brengen op Noord-Beveland
 • Snelle realisatie huisvesting voor Apollo in Wissenkerke, waar mogelijk aangevuld met partners.
 • Ruimte voor de landbouw, geen onnodige regelgeving en goede bedrijfsvoering waar kan, helpen ontwikkelen.
 • Meer steun Proefboerderij Rusthoeve die voor ons eiland en de landbouw heel belangrijk is.