HomeFractieFractieleden

Fractieleden

Klik op de personen voor meer informatie

Adrie van der Maas
Adrie van der Maas Wethouder a.vander.maas@noord-beveland.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke Ordening incl. infrastructurele ontwikkelingen volgend op de ruimtelijke ontwikkeling, Grootschalige aquacultuur, Grootschalige project: Rondom Kortgene incl. Stadspolder, Grootschalig project: Rondom Kamperland (met burgemeester Delhez), Havenontwikkeling Kamperland, Winkelverbeterplan, Volkshuisvesting incl. Bouwen en wonen, Dorpsvernieuwing, Landbouw en Plattelandsvernieuwing, Handhaving Ruimtelijke ordening, Bouwen en Milieu, Huisvuilophaaldienst / O.L.A.Z./ Z.R.D., Platform De Bevelanden

Cor van de Woestijne
Cor van de Woestijne Fractievoorzitter corvandewoestijne@kpnplanet.nl
Arnold de Bruine