HomeNieuwsToekomstvisie Noord-Beveland 2030

Toekomstvisie Noord-Beveland 2030

Publicatiedatum: 2 apr. 2019

Er komen veel ontwikkelingen op ons af zoals de energietransitie, de vergrijzing,  klimaatveranderingen enz. Als gemeente willen we graag nu nadenken hoe we de toekomst het liefst zouden willen zien in 2030 . De gemeente werkt samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een nieuwe toekomstvisie voor Noord Beveland.  

Afgelopen weken zijn zogenaamde toekomstateliers gehouden in alle kernen. De opkomst was enorm, in elke kern was het weer een volle zaal met mensen die nadachten over de toekomst van Noord Beveland. Het bureau FutureConsult heeft deze avonden begeleidt en wist onze inwoners te prikkelen met allerlei toekomstscenario’s. Van een eiland met heel veel rust en ruimte tot een eiland met heel veel drukte. Iedereen kon hierbij zijn mening geven en er werd op het eind van de avond ‘gestemd met de voeten’, in een groot assenkruis op de grond kon iedereen aangeven welk scenario Noord Beveland momenteel is, wat het meest gewenste scenario is voor 2030 en welk scenario we absoluut niet willen. Er is veel waardevolle informatie opgehaald.

FutureConsult gaat nu aan de slag met het opstellen van een concept toekomstvisie. Deze concept toekomstvisie zal voor de zomer weer aan de inwoners toegelicht worden. Daarnaast gaat de Antea Group aan de slag met de omgevingsvisie. Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken ivm de omgevingsweg die waarschijnlijk 1 januari 2021 van kracht wordt. De Omgevingsvisie gaat over alle aspecten van onze fysieke leefomgeving, zoals gebouwen, infrastructuur, water, bodem, lucht, erfgoed en natuur. Waar de Toekomstvisie kan gaan over alle aspecten van de toekomst van Noord-Beveland is het speelveld bij de Omgevingsvisie beperkter, omdat deze alleen betrekking heeft op de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Op de basisscholen zijn ook toekomstlessen verzorgd bij de groepen 7 en 8.  De leerlingen hebben enthousiast maquettes gemaakt van hoe zij de toekomst van Noord Beveland zien. Heel veel creatieve ideeën zijn er gekomen. De maquettes zijn tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis.

Burgemeester Demmers plantte in elke kern een toekomstboom als start van de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030. Op de Oude haven in Colijnsplaat bijvoorbeeld zijn als afronding van de herinrichting drie bomen geplant. De middelste daarvan is de toekomstboom van Colijnsplaat.