HomeNieuwsTerug in de tijd

Terug in de tijd

Publicatiedatum: 23 mrt. 2020

 

We bestaan als gemeente Noord-Beveland dit jaar 25 Jaar!

 

 Een terugblik.

1991

De aanleiding is een motie in de Provinciale Staten eind 1991.

Hierin wordt de Gedeputeerde Staten opgeroepen om in gesprek te gaan met de VZG over versterking en schaalvergroting van het gemeentelijk bestuursniveau en de toenemende taken en meer specialisme vereisten voor de grotere gemeenten.

De Staten van Zeeland zijn van mening dat sommige gemeenten niet meer voldoen aan die vereiste schaalgrootte.

Het oplossen van de kleinschaligheid van de verschillende gemeenten door het aangaan van Gemeenschappelijke Regelingen werd als onvoldoende beschouwd. Temeer omdat die in die tijd alleen gericht waren op regionale samenwerking. Bovendien zouden gemeenteraden te weinig invloed hebben op het bestuur van die GR’en…

Waar horen we dat meer?

Op basis van die discussies op provinciaal niveau en de gesprekken met de Vereniging Zeeuwse Gemeenten worden in de Gemeenteraden van Kortgene en Wissenkerke discussies gevoerd over het wel of niet voortbestaan van de eigen gemeente. Soms pittige discussies waarmee werd aangegeven de eigen gemeente een warm hart toe te dragen. Tevens om te constateren dat de gemeenten het in de ogen van de raadsleden nog prima voor elkaar hadden. Echter, om te voorkomen dat er over ons en zonder ons beslist zou worden kwam men tot het besluit dat 1 gemeente Noord-Beveland de beste optie van dat moment was. Niet zozeer als noodzaak, maar wel om te voorkomen dat een andere samenvoeging ook tot de mogelijkheden behoorde…

Overigens werd ook toen al benadrukt dat deze fusie verdere samenwerking, met name binnen de Bevelanden niet in de weg mocht staan.

1992

Eind Juni en begin Juli 1992 valt het definitieve besluit bij de gemeenteraden van Wissenkerke en Kortgene omtrent de fusie tussen die 2 gemeenten. Ook op landelijk niveau is men bezig met deze materie. U ziet wel, niets nieuws onder de zon!

 

De wet ARHI was per 1 januari 1991 in werking getreden. Daardoor ontstond de mogelijkheid om tot snellere besluitvorming en realisatie te komen. Nadat de Tweede Kamer geluisterd had naar de Commissie van Binnenlandse zaken stelt zij voor: 17 September 1993 de 2 gemeente samen te voegen tot 1 Gemeente Noord-Beveland. “ Twee kleine en kwetsbare gemeenten worden geïntegreerd tot 1 krachtiger geheel” aldus de wetstekst. Er worden weinig problemen verwacht om tot die omvorming te komen

 

 1995

Per 1 januari 1995 is de gemeente Noord-Beveland een Feit.

1997

In 1997 werd ons nieuwe gemeentehuis in Wissenkerke feestelijk geopend als kroon op de samenvoeging. Dat de samenvoeging echter zonder problemen zou gaan bleek een utopie.

Wat waren, vooral de eerste 5 jaren, tropenjaren voor de medewerkers en het bestuur.

Het enigste wat echt goed liep, was de huisvuilinzameling, zo werd verzucht. Gespannen verhoudingen in ambtelijk en bestuurlijk apparaat leiden tot veel onbegrip. Bureaus van buiten werden ingezet om alles in goede banen te leiden. En er bleek een andere werkwijze met andere aansturing nodig om het geheel weer tot een geoliede machine te maken. Pijnlijke keuzes en moeilijke beslissingen moesten er genomen worden.

2020

En het is ons gelukt. Want 25 jaar na die ene januari staat er een zelfverzekerde gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een gemeente die haar best doet om het haar inwoners naar de zin te maken. Nee, niet zonder fouten , maar wel met de goede focus.

 

En nee, we kunnen het niet alleen.

 

We hebben u allen nodig, wat ook gebleken is uit de toekomstvisie. En ook u wilt graag een zelfstandige gemeente Noord-Beveland en daar zijn we blij mee. Samen sterk en werken aan een nog beter toekomst van ons eiland.

 

Niet leunend op andere gemeenten, maar samen werkend met hen, omdat we allemaal niet groot genoeg zijn om het alleen te kunnen. En samenwerken kunnen we! Daarin lopen we voorop. Geven en nemen.  Samenwerken om samenvoegen te voorkomen.

 

Daarin verwachten we ook van onze provincie, niet alleen een faciliterende rol maar ook een ondersteunende (financiële) rol.

 

We doen ons best om met elkaar een nieuw jubileum te kunnen vieren.

 

Samen met onze medewerkers, Raad en College hebben we de kennis, de wil maar ook de plicht om nog lang zelfstandig door te gaan in uw belang!