HomeNieuwsBlik vooruit en achterom

Blik vooruit en achterom

Publicatiedatum: 4 jan. 2019

Een veelbewogen jaar ligt weer achter ons.

Een jaar waarin we werden opgeschrikt door natuurrampen, oorlogen, aanvallen in het groot en soms ook in het klein. De aanvallen worden immers niet meer per definitie gevoerd door landen, maar veel meer door groeperingen en personen.Zomaar op alle plekken kan het gebeuren, leert ons ook weer het achterliggende jaar.

Maar ook op politiek gebied was het een jaar waarin weer van alles gebeurde. Ook hier in onze gemeente. We denken dan eerst terug aan de verkiezingen die en behoorlijke verschuiving teweegbracht.

 • De coalitiebesprekingen;
 • De komst van nieuwe en het vertrek van oude raadsleden;
 • Maar ook een wisseling in het college.

De onderlinge samenwerking is gelukkig heel goed. Geven en nemen, vertrouwen en samenwerken!

En dan het plotselinge vertrek van burgmeester Marcel Delhez. Hij was er nog maar een korte periode. We zouden zeggen: net ingewerkt. Maar hij verruilde Noord-Beveland met Veldhoven. Feitelijk stukken groter, maar kleiner is vaak fijner…….

We zijn immers een prachtige gemeente waar het nog steeds goed wonen, werken en recreëren is. Waar met name de landbouw en de recreatie de sectoren zijn die het meest onze aandacht vragen en hebben. Waar we kunnen proberen we onze ondernemers te helpen, stimuleren en verder te ondernemen.

Groei is toch wel het meest gebruikte woord wat we tegenkomen in de ondernemerswereld. Akkerbouwbedrijven die steeds groter worden, melkveehouderijbedrijven waar extra gebouwd wordt, we zien het allemaal om ons heen. Om bij te blijven is hetzelfde blijven, kleiner worden…

Dat niet iedereen daar blij van wordt, is inherent aan deze ontwikkelingen. Ja, vroeger, toen was ( bijna) alles beter, zo wordt dan gesuggereerd. Maar dat zeiden ze vroeger ook al. Het zijn ontwikkelingen die we alleen maar van de zijlijn kunnen beoordelen.

We zien die ontwikkelingen ook in de recreatiesector. En laat het duidelijk zijn. Wij zijn van oudsher altijd erg voorzichtig geweest ten aanzien van de recreatieve ontwikkelingen. Grote parken op landbouwgrond is voor ons geen voorkeursoptie. Maar dat betekent niet dat we bestaande ondernemers mogen gaan remmen. Zeker niet als ze door overheidsbeleid met grotere staanplaatsen, steeds minder eenheden kregen. Deze bedrijven willen we helpen.

En dat geldt ook voor gebieden waar een transformatie kan plaatsvinden. Waar nieuwe ontwikkelingen alleen maar kunnen en mogen leiden tot een kwaliteitsslag. Dan gaan we positief meedenken.

Want ook hier geldt: de slag niet slaan, is de wedstrijd verliezen!

Welnu veel met elkaar bereikt in 2018 :

Opening nieuwe Spar Colijnsplaat, opening verbouwde Spar Kortgene.

 • Opening Aldi;
 • Bouw eerste woningen Stadspolder Kortgene waar vervolgens nog mooie plannen wachten;
 • Aanpak verpauperde gebieden;
 • Aanleg fietspad Kortgene- Colijnsplaat;
 • Aanpak Rondom Kamperland met investeringen infra wegen, starten enz. Dit allemaal in goed en nauw overleg Dorpsraad en ondernemersvereniging;
 • Opwaardering oude haven Colijnsplaat;
 • kwaliteitsslag gebied jachthaven Kamperland;
 • Bouw woningen Felixkade wat de gemeente miljoenen oplevert;
 • Opening Kingfish;
 • Kwaliteitsslag gebied de Banjaard voor toerist en inwoners;
 • Forse subsidies voor woningverbetering. Zowel duurzaamheid als kwaliteitsslag;
 • Aandacht en zorg voor onze zwakkeren en minder bedeelden;
 • Een steun in de rug voor vrijwilligers en mantelzorgers;
 • Aandacht voor onze natuur, de bij en onze mooie leefomgeving.

En er ligt nog een hele uitdaging voor DV 2019.

Met voorop de nieuwe toekomstvisie en omgevingsvisie waarin u als inwoner gevraagd wordt actief mee te doen! Kijk niet alleen vanaf de zijlijn, maar doe mee en maak Noord-Beveland samen met ons nog mooier!

Eind november is Letty Demmers onze nieuwe burgemeester geworden. Een hele brok ervaring, een groot netwerk en passend bij ons team. We zien uit naar een hele goede samenwerking met haar!

Wij hopen u weer van dienst te zijn, in het besef dat we dat werk niet alleen kunnen!

Tot Uw dienst!